Wiedza to potęga - My Wam pomagamy ją zdobywać!

Aktualności

Wykaz kursów i szkoleń organizowanych przez Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier :

Szkolenia dla Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 • Szkolenie podstawowe dla kandydatów i członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Szkolenie zaawansowane dla kandydatów i członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z elementami najnowszych metod motywowania do leczenia
 • Szkolenie pt. „Zasady tworzenia i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
 • Warsztatowe szkolenie pt. „Motywowanie do leczenia w oparciu o najnowsze badania psychologiczne"
 • Warsztatowe szkolenie pt. „Kompendium wiedzy z zakresu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych” Warsztatowe szkolenie pt. „Rozwój warsztatu pracy wraz z elementami superwizji w pracy KRPA”
 • Warsztatowe szkolenie pt. „Superwizyjne wsparcie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” Szkolenie z Ekspertem!
 • Warsztatowe szkolenie pt. „Wspieranie Organizacji Pozarządowych” Szkolenie z Ekspertem!

Szkolenia dla Zespołów Interdyscyplinarnych:

 • Szkolenie podstawowe dla kandydatów i członków Zespołu Interdyscyplinarnego
 • Szkolenie dla Przewopdniczących ZI oraz kandydatów na stanowisko Przewodniczącego ZI
 • Szkolenie pt.„ Aspekty prawne związane z działaniem Zespołów Interdyscyplinarnych”
 • Warsztatowe szkolenie pt. „Wieloaspektowa analiza przemocy, jako zjawiska społecznego. Rozpoznawanie i interwencja.”
 • Warsztatowe szkolenie dla Grupy Roboczej
 • Warsztatowe szkolenie pt. „ Rozmowa ze sprawcą i ofiarą przemocy”
 • Warsztatowe szkolenie pt. „Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci”
 • Warsztatowe szkolenie pt. „Niebieskie Karty”
 • Warsztatowe szkolenie pt. „Rozwój warsztatu pracy wraz z elementami superwizji w pracy Zespołu Interdysycplinarnego”
 • Warsztatowe szkolenie pt. „Superwizyjne wsparcie Zespołów Interdyscyplinarnych ” Szkolenie z Ekspertem!
 • Warsztatowe szkolenie pt. "Mediacja jako sposób rozwiązywania sytuacji konfliktowych w ramach profilaktyki przemocy w rodzinie"
 • Warsztatowe szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego i Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Szkolenia dla Ośrodków Pomocy Społecznej:

 • Szkolenie dla Asystentów Rodziny - Nowe rozwiązania w zakresie wspierania Rodziny i systemie Pieczy Zastępczej na podst. ustawy z dnia 02.01.2012. o wspieraniu Rodziny i systemie Pieczy Zastępczej.
 • Warsztatowe szkolenie dla Koordynatorów RPZ. Komentarz do zadań i obowiązków koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 • Warsztatowe szkolenie pt. „Finansowanie wydatków za pobyt i opiekę dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej.
 • Warsztatowe szkolenie pt. „Pawo i praktyka w realizacji funkcji asystenta rodziny.
 • Warsztatowe szkolenie pt. „Praca socjalna pod kątem wywiadu środowiskowego, kontaktu socjalnego oraz motywowania klienta do zmiany”
 • Szkolenie dla Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej Zadania i obowiązki koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - prawo i praktyka. 

Szkolenia dla wyspecjalizowanych grup zawodowych:

 • Szkolenie dla osób podających i sprzedających napoje alkoholowe – forma stacjonarna
 • Szkolenie dla osób podających i sprzedających napoje alkoholowe – forma terenowa
 • Szkolenie dla Pracowników Świetlic oraz Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
 • Szkolenie pt. „Superwizja” - Szkolenie z Ekspertem!
 • Warsztatowe szkolenie pt. „Uzależnienia, a problem przemocy w środowisku lokalnym”
 • Warsztatowe szkolenie pt. „Procedura „Niebieskie Karty” w pracy OPS, Zespołu Interdyscyplinarnego, Policji, Nauczycieli i innych instytucji.”
 • Warsztatowe szkolenie pt. „Narkotyki a dopalacze”
 • Warsztatowe szkolenie pt. „Domy Pomocy Społecznej - zasady funkcjonowania, procedury” Szkolenie z Ekspertem!
 • "Wykorzystywanie seksualne dzieci"

Szkolenia dla nauczycieli

 • Młodzież vs. Używki - jak przeciwdziałać, dostrzec, pomóc
 • Narkomania a problem dopalaczy!
 • Nikotyna i Alkohol - Nie Dla Mojej Szkoły!
 • Trening rozwoju osobowości nauczyciela
 • Warsztat z cyklu Nauczyciel XXI wieku - cz. I. Opanować agresję
 • Warsztat z cyklu Nauczyciel XXI wieku – cz.II . Śladem uzależnienia
 • Szkolenie dla Nauczycieli z zakresu „Procedury Niebieskiej Karty”, przeciwdziałania przemocy wobec dzieci
 • NOWOŚĆ! ABC mobbingu rówieśniczego - diagnoza, profilaktyka, przeciwdziałanie

Szkolenia dla rodziców

 • Motywowanie do nauki
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Problem stresu szkolnego i motywacji do nauki.
 • Agresja i przemoc w rodzinie
 • Uzależnienia
 • Bez tabu - rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży

Warsztaty dla Szkół

Klasy 1-3

 • Przygody Pana Cukierniczki – wybierz zdrowie
 • Historia Pastuszka i jego niesfornych owieczek – życie bez przemocy
 • Fascynująca podróż przez Wirtualny Świat – bezpieczne media
 • Ziołowe perypetie młodych Bylinków – unikaj używek
 • Bezpieczeństwo absolutne! - w szkole, w domu, na ulicy
 • Motywowanie do nauki

Klasy 4-6

 • Zdrowe odżywianie
 • Być wolnym – problematyka uzależnień
 • Moc słów – rozwiązywanie konfliktów
 • W sieci Internetu – zasady bezpieczeństwa w sieci
 • Motywowanie do nauki
 • NOWOŚĆ! Asertywność - o różnicy pomiędzy "chcę" a "chciałbym"

Gimnazjum i Liceum

 • Odżywianie elementem zdrowego stylu życia
 • Agresja vs Przyjaźń – jak opanować emocje
 • Moja droga w dorosłość bez uzależnień
 • Reguły gry – przemoc w szkole
 • Motywowanie do nauki
 • NOWOŚĆ! Asertywność - O różnicy pomiędzy "chcę" a "chciałbym"
 • NOWOŚĆ! Profilaktyka prowadzenia pojazdów "pod wpływem"

Kampanie Profilaktyczna -Edukacyjne

 • Diagnoza Problemów Społecznych
 • Tajemniczy Klien
 • Oferta materiałów edukacyjno-informacyjnych

(28.11.2013)
Facebook

Zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku

Fani mają dostęp do aktualnych promocji, informacji na temat oferty oraz możliwość obejrzenia relacji z naszych szkoleń.
Bądź z nami na bieżąco!


(20.11.2013)